ĐIỆN TỬ – BÁN DẪN

Từ sản xuất đồ gia dụng điện đến công nghệ nano, phạm vi sản phẩm rất rộng và hơn hết là rất năng động. Ngành công nghiệp này được hình thành bởi chu kỳ sản phẩm ngắn, áp lực chi phí cao và chuỗi cung ứng được kết nối toàn cầu.

Hơn nữa, các công ty điện tử phụ thuộc vào các giải pháp hậu cần đáng tin cậy để xử lý nguyên vật liệu nhanh chóng và trực tiếp để giữ cho chuỗi cung ứng mạnh mẽ và linh hoạt. Một vấn đề quan trọng là cho một chuỗi giá trị công nghiệp, tự kiểm soát với các quy trình kỹ thuật số.

Yêu cầu trong ngành điện tử bán dẫn

  • Tính sẵn có: Phải đảm bảo chuỗi cung ứng có độ tin cậy cao
  • Độ chính xác: Vận chuyển an toàn các thành phần dễ vỡ
  • Tự động hóa: Khối lượng đơn vị cao của các sản phẩm giống hệt nhau
Chat hỗ trợ
Chat ngay