TỰ ĐỘNG HÓA

Ngành công nghiệp ô tô tạo ra một dòng đổi mới liên tục và tạo ra động lực cho các ngành khác. Việc phát triển các công nghệ truyền động mới và sử dụng các vật liệu mới cũng là thách thức không kém gì các yêu cầu giảm phát thải. Các nguyên tắc cơ bản của ngành công nghiệp ô tô hiện đại là kết nối, di động điện tử và lái xe tự động.

Những đổi mới của ngành đòi hỏi hậu cần sáng tạo, với số hóa, kết nối thông minh và tự động hóa đóng vai trò chính. Logistics ô tô là một yếu tố thành công quan trọng đối với ngành công nghiệp ô tô để đảm bảo sản xuất ổn định.

Yêu cầu trong ngành công nghiệp ô tô

  • Tính khả dụng: Chỉ theo trình tự, theo tính sẵn có tối đa của đội xe
  • Tự động hóa: Nâng cao khối lượng trong quá trình làm việc
Chat hỗ trợ
Chat ngay