XE NÂNG KHO LẠNH THỰC PHẨM

Xe Nâng Kho Lạnh STILL
Ưa chuộng công nghiệp thực phẩm.

Ngành công nghiệp thực phẩm này có những yêu cầu đặc biệt về lưu trữ và vận chuyển vì hàng hóa rất dễ vỡ và dễ hư hỏng. Thận trọng và vệ sinh được ưu tiên hàng đầu. Các công ty trong ngành thực phẩm, kho lạnh lưu trữ thực phẩm có những nhiệm vụ đầy thách thức đối với các nhà phát triển xe nâng kho lạnh. Điều cần thiết là sự thích nghi và phát triển liên tục của các dịch vụ hậu cần bên trong và bên ngoài cũng như hiểu biết toàn diện về sản phẩm giúp cho STIll đi đầu về sản phẩm xe nâng kho lạnh này.

Yêu cầu trong ngành thực phẩm

  • Tính sẵn có: Không ảnh hưởng đến tiến độ của sản phẩm
  • Môi trường: Sản xuất sạch và thân thiện với môi trường với hiệu suất tốt nhất
  • Chất lượng cấp thực phẩm: Hợp vệ sinh, không bụi, không ăn mòn
Chat hỗ trợ
Chat ngay